PTTŻ Oddział Warszawski
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Copyright © 2016 by Dorota Nowak
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

  Prezes
  dr hab. inż. Ewa Jakubczyk
  Z-ca Prezesa
  dr inż. Dorota Nowak
  Sekretarz
  dr inż. Ewa Gondek
  Skarbnik
  dr hab. inż. Dorota Pietrzak
  Członkowie Zarządu
  dr hab. inż. Edyta Lipińska
 
  prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
 
  prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska