IX Konferencję Naukową z cyklu: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności Warszawa 2015
VIII Konferencję Naukową z cyklu: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności Warszawa 2011
VII Konferencję Naukową z cyklu: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności Warszawa 2009
PTTŻ Oddział Warszawski
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Copyright © 2016 by Dorota Nowak
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski