związanych z przetwarzaniem żywności, rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej
żywności wiedzy, wymiana poglądów pomiędzy pracownikami nauki i przemysłu
przetwórczego.
Wizytówkę Oddziału Warszawskiego stanowi niewątpliwie cykl konferencji
Jakość i bezpieczeństwo żywności, mający swoją własną, rozpoznawalną
formułę. Odbywają się co 2 lata od 1997 roku!
Wydarzenie to pozwala na integrację różnych środowisk (studentów,
doktorantów pracowników nauki, przedstawicieli nauki) Pozwala na wymianę
doświadczeń i poglądów, pozostawia po sobie trwały ślad, w postaci monografii 
wydawanych na podstawie wygłoszonych referatów
PTTŻ Oddział Warszawski
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Copyright © 2016 by Dorota Nowak
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski