PTTŻ Oddział Warszawski
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Copyright © 2016 by Dorota Nowak
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

Kim jesteśmy?
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, którego jesteśmy oddziałem,
to organizacja użyteczności publicznej, która została założona w 1990 roku
w Warszawie (więcej….).
Jakie są nasze cele?
Najważniejszym celem Towarzystwa jest integracja pracowników
naukowych (więcej….).
Czy warto być członkiem OW PTTŻ?
Współpraca z nami pozwala zdobyć doświadczenie organizacyjne, poznać
nowych ludzi, zdobyć wiedzę inną niż w salach wykładowych.
Zatem zapraszamy do współpracy!